Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole
Doelprestatievergelijking, 3D-kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging in machinebouw.
Data die via het scannen worden verzameld, geven de component weer zoals deze werd gemaakt. Deze data zijn dermate gedetailleerd dat ze geschikt zijn voor vergelijking met de CAD-data (doel) op basis waarvan de component is geproduceerd. Met de software GOM Inspect Professional vormen we virtuele beelden van de scandata en van het CAD-model en stellen we een rapport op waarin doel en prestatie worden vergeleken. Het resultaat is een 3D-geometriecontrole van de gehele component.

Naast de vergelijking van de complete geometrie van de component en het CAD-model, bieden wij tevens:

 • herkenning van productiefouten
 • analyse van doorsneden van de component
 • controle van vorm- en plaatstoleranties
 • controle van wandsterkte
 • analyse van naden van metalen onderdelen
 • concurrentieanalyse
 • vergelijking met eerdere metingen (slijtage, vervorming, corrosie enz.)

Zo wordt het mogelijk om al vroeg in het productieproces fouten vast te stellen. U krijgt een zeer precies overzicht van de kwaliteit van uw component en kunt zo besparen op tijd en geld.

Typen kwaliteitsrapportage:
 • Verkeerde of valse kleuranalyse:
  Afwijkingen tussen component en CAD-model in geometrie worden in kleur weergegeven. Hiermee kunnen voor de gehele component overschrijdingen van het tolerantiebereik worden vastgesteld, ook bij complexe geometrie met vrije vormen.
  De CAD-data worden over de scandata gelegd. De geometrische verschillen tussen CAD en scan worden met kleur zichtbaar gemaakt. Groen wil zeggen dat de vlakken binnen het tolerantiebereik vallen. Rood betekent te veel en blauw te weinig materiaal, of een afwijking.
 • Controle van vorm- en plaatstoleranties (GD&T)
  Beoordeling van vorm en plaats van welke geometrie dan ook. Toegestane toleranties worden ontleed aan de technische tekeningen en gecontroleerd.
 • Analyse dwarsdoorsneden:
  Afwijkingen tussen component en CAD-model worden in kleur weergegeven in 2D-doorsneden naar keuze. Componentdikte en afwijkingen in geometrie worden bepaald en vastgesteld.
 • Analyse van de wandsterkte:
  De wandsterkte van de gehele component wordt vergeleken met het CAD-model en afwijkingen worden in kleur weergegeven.
 • Vergelijking met eerdere metingen:
  Bepaling van vervorming, corrosie, slijtage, krimp enz., als dezelfde component op verschillende tijdstippen gemeten is, zodat de metingen onderling kunnen worden vergeleken.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN: 3D-KWALITEITSCONTROLE